12 lutego – 18 marca 2008

Anatomia melancholii
– wystawa fotografii Katarzyny Widmańskiej
„Od samych początków fotografowania pociągała mnie możliwość kreowania rzeczywistości, pokazywania jej po przejściu przez pryzmat własnego ja... Fotograficzne wizje rodzą się najpierw w mojej głowie, a dopiero potem je urzeczywistniam w kadrze” – mówi o sobie artystka, absolwentka Instytutu Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie gdzie uzyskała dyplom z rysunku.
Swoje fotografie pokazywała już na wielu wystawach w kraju i zagranicą. Ich tematem są głównie kobiety i szeroko pojęta kobiecość – wraz ze swoim pięknem, emocjami, uczuciami.

Zdjęcia z wernisażu wystawy
Reprodukcje wybranych prac


Zdjęcia z wernisażu wystawy
2009
ul. Piastowska 13
(poniedziałek-piątek - godz. 10.00-17.00)