17 kwietnia 2009


Przegląd twórczości
członków Związku Plastyków Warmii i Mazur
Związek Plastyków Warmii i Mazur istnieje od 15 lat. Obecnie liczy ponad 50 członków, którzy zajmują się amatorsko malarstwem, ceramiką, rzeźbą, tkactwem, batikiem, witrażem i wyrobem biżuterii.

Dzięki związkowi możliwa jest wymiana doświadczeń na cotygodniowych spotkaniach w siedzibie przy ul. Rodziewiczówny.

W ramach działalności związku organizowane są wystawy dorobku artystycznego członków.

Najważniejszą imprezą jest coroczna zbiorowa wystawa, którą dotychczas organizowano w Novotelu. Indywidualnie i zbiorowo prace nasze wystawiamy między innymi w teatrze im. Stefana Jaracza, Urzędzie Marszałkowskim, Izbie Lekarskiej, MOK-u, CEiIK-u, "Bakalarium", Baszcie Bocianiej w Dobrym Mieocie oraz w Bydgoszczy, Turku, Mrągowie, Nidzicy.

Członkowie Związku uczestniczą w zajeciach kół plastycznych i plenerach doskonaląc w ten sposób swój warsztat pracy. Rozwijają też swoją wyobraźnię oglądając wspólne wystawy i biorąc udział w licznych imprezach kulturalnych.
Współpracujemy z klubem "Sąsiedzi" i kołami plastycznymi (np. kołem tkackim przy "Akcesie").

W naszej siedzibie funkcjonuje "Galeria jednego obrazu". Godne podkreślenia jest przekazywanie prac na cele charytatywne oraz prowadzenie warsztatów z dziećmi niepełnosprawnymi.
Zdjęcia z wernisażu wystawy
2009
ul. Piastowska 13
(poniedziałek-piątek - godz. 10.00-17.00)